Group 4Fill 1Fill 1Page 1inGroup 11outlookpaperPDFStarFill 1Group 6ziplunchfacebookinstagramlinkedinsocial/twitter@2xFill 1Artboardarrowicons/closeFill 1 Copy 2burgerArtboard

CONSAT TELEMATICS AB

Consat är världsledande inom ITS för kollektivtrafik myndigheter och privata bussföretag.

Vi är den största leverantören av telematiksystem i Norden och har över 30 live system i Nordamerika, Europa och Australien, allt från 2 till 2000 fordon, inkl. bussar, spårvagnar och färjor.

Vi erbjuder passagerarräkning; realtidsövervakning; Dataanalys för planering och KPI; röst- och textkommunikation; förarassistans och coaching; hållplatsskyltar och infotainment.

Product description